Komunitní Slack

Kromě pravidelných meetupů můžete českou wordpressovou komunitu najít i online, a to na platformě Slack. Naleznete jej na adrese wpcz.slack.com, pro přístup však budete nejdříve potřebovat pozvánku nebo účet na WordPress.org.

Aktuálně Slack slouží především pro potřeby konference WordCamp – můžete se zde dozvědět více o celé akci, přednáškách i přednášejících. Máte možnost také částečně ovlivnit podobu konference – pokud máte zajímavé nápady, můžete zde přímo kontaktovat organizátory.

Dále jsou zde kanály spojené obecně s WordPressem, pomocí mezi vývojáři, překladem a informacemi o dalších akcích.

Co je Slack?

Jednoduše řečeno je Slack nástroj pro textovou online komunikaci. Lze nejvíce připodobnit dříve hojně využívanému IRC – lze zde vytvářet tématické „kanály“, kde lze diskutovat na různá témata nebo přímo chatovat s dalšími členy komunity.

Proč zrovna Slack?

Možná si říkáte, proč jsme spustili další komunikační kanál, když jsou zde Facebook skupiny (+ WordPress Diskuze a WordPress Česko), Twitterfórum a určitě i další.

Hlavním důvodem je to, že Slack je oficiálním komunikačním nástrojem v celosvětové WordPress komunitě, se kterou můžete diskutovat na WordPress.slack.com (budete potřeboval přihlašovací údaje, které používáte pro přístup na WordPress.org).

Přístup na náš Slack je tak již pouze krůček od připojení se k dalším tisícům uživatelů a vývojářů WordPressu po celém světě.

Druhým důvodem je to, že se jedná opravdu o kvalitní nástroj, který je dostupný na mnoha platformách (od pouhého webového prohlížeče, přes specializované desktopové aplikace, po aplikace na rozličné mobilní telefony).

Jak se připojit?

Pro přístup na Slack můžete použít 2 možnosti:

a) pomocí svého účtu na WordPress.org – je k němu přiřazena adresa <jmeno>@chat.wordpress.org, se kterou se můžete do Slacku rovnou registrovat,

b) nebo můžete se registrovat vaším běžným e-mailem.